Vuosikokouskutsu

Tervetuloa Salsa Borealis – pääkaupunkiseudun Salsan Ystävät ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 18.3.2018 klo 16 Kulttuuriareena Gloriaan.

Esityslista

1.       Kokouksen avaus

2.       Kutsutaan kokoukselle puheenjohtaja

3.       Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.       Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2018

9.       Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet

10.   Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

11.   Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, käsitellään esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi

12.    Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan myös Saborille uusi hallitus. Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan yhdistystoimintaan, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen Salsaborealis@gmail.fi  tai ota yhteyttä Salsa Borealikseen FB-viestillä.

 

Kokousmateriaalit:

Toimintakertomus 2017

Tuloslaskelma ja tase 2017

Toimintasuunnitelma 2018

Talousarvio 2018

Säännöt

Uudet säännöt